Trotste tradisies sedert 1896 | Proud traditions since 1896

OOV

Hiermee die bereidwillige ouers wat hulle vir 2019 beskikbaar gestel het om op die OOV te dien:

Voorsitter en Skool Verteenwoordiger: Jackey Strauss

Onder-voorsitter: Melanie Theron

Tesourier en Sekretaresse: Liesel Visser

 

Addisionele verkose lede in graadverband:

Graad 8: Delinda van den Heever

Graad 9: Michelle Goussard, Jurika Kotzé, Anria Engelbrecht

Graad 10: Martie van Niekerk, Marika Nel, Sanette Kapp

Graad 11: Marianna Killian, Natasha Swanepoel

Graad 12: Almari Janse van Vuuren, Belinda Smith

 

Dit is ook elke ouer of voog van graad 8 tot graad 12 se voorreg om die OOV te ondersteun en deel te word van die “iets doen” – span. By elke byeenkoms benodig ons altyd ouers wat ons van hulp kan wees, hetsy dit by die braai, verkope of voorbereiding is. Hou altyd in gedagte dat hierdie hulp tot voordeel van ons skool is.

 

Die OOV werk baie hard en maak baie opofferings vir Hoërskool Upington, maar hulle doen dit vir ‘n goeie doel en ter ondersteuning van ons kinders en ons skool.

Kopiereg © 2020. Hoërskool Upington High School. Alle Regte Voorbehou.

Webwerf Ontwerp en Onderhou deur Web Ateljee