Trotste tradisies sedert 1896 | Proud traditions since 1896

OOV

Hiermee die bereidwillige ouers wat hulle vir 2015 beskikbaar gestel het om op die OOV te dien:

Voorsitter: Christine Hanekom

Onder-voorsitter: Hettie Theron

Tesourier: Alma van der Merwe

Skool Verteenwoordiger: Jacomien Esterhuizen

Lede:

  • Cecile du Plessis
  • Marius Siemens
  • Elsabe Luttig
  • Emsie Becker
  • Chrisma de Wet
  • Lizelle Duvenhage
  • Anna Hudson
  • Liesl Loxton

Dit is ook elke ouer van graad 8 tot graad 10 se voorreg om die OOV te ondersteun en deel te word van die “iets doen” – span. By elke byeenkoms soek ons ouers wat ons van hulp kan wees, daar is altyd iemand nodig, hetsy of dit by die braai, verkope of voorbereiding is. Hou altyd in gedagte dat hierdie hulp tot voordeel van ons skool is. Hulp is altyd welkom. Hoekom net van graad 8 tot graad 10? Die graad 11 ouers samel geld in vir die matriekafskeid en die graad 12 ouers moet hulle kinders se finale jaar saam met hulle geniet.

Die OOV werk baie hard vir Hoërskool Upington, maar hulle doen dit vir ‘n doel en ter ondersteuning van ons kinders en ons skool.

Kopiereg © 2019. Hoërskool Upington High School. Alle Regte Voorbehou.

Webwerf Ontwerp en Onderhou deur Web Ateljee