Trotste tradisies sedert 1896 | Proud traditions since 1896

Skool- en Koshuisgeld

Skool-en Koshuisgeld is by die finansiële kantoordames of elektronies betaalbaar. Hierdie fondse word aangewend om alle aktiwiteite van die skool tot voordeel van elke leerder te finansier. ‘n Aantal personeellede word ook uit hierdie fondse vergoed om gehalte onderwys en die onderwyser-leerling-verhouding verantwoordbaar te hou. Sonder hierdie fondse is dit vir Hoërskool Upington onmoontlik om ons opvoedkundige doelstellinge te verwesenlik. Navra rakende koshuisgelde kan aan Mev. Enid Liebenberg gerig word.

Skoolgeld word jaarliks aangepas na aanleiding van die begroting wat deur ouers by ‘n ouervergadering goedgekeur word.

‘n 5% korting word toegestaan indien die volle bedrag teen die einde van Maart vereffen is.

Kliek op die dokument wat jy wil af laai.

Kopiereg © 2020. Hoërskool Upington High School. Alle Regte Voorbehou.

Webwerf Ontwerp en Onderhou deur Web Ateljee