Trotste tradisies sedert 1896 | Proud traditions since 1896

Skool Geskiedenis

Die Begin

1896 het geboorte gegee aan “Upington Public School”; ‘n paar klaskamers vir 102 leerlinge ingerig in die ou kerkgebou van die NG Kerk. Groei het uitbreidings genoodsaak en op 8 Mei 1904 is ‘n nuwe skoolgebou in gebruik geneem. Twee jaar later word leerlinge se akkommodasie behoeftes aangespreek d.m.v ‘n addisionele kamer by die nuwe gebou.

Op voorstel van mnr. BJB van der Merwe, ondervoorsitter van die skoolkomitee, word die skool tot ‘n Tweedeklas-skool (middelbare skool) verhoog. Teen 1907, onder hoofskap van Mnr. Slabbert, spog die skool met ‘n tennisbaan en krieketkolfblad.

‘n Nuwe skool word in 1919 gebou en van daar af het gereelde uitbreidings en aanbouings gevolg. Teen 1933 was dit feitlik die grootste skool in Kaapland en word planne vir ‘n skoolsaal opgestel (die huidige D.W van Rensburgsaal). ‘n Houtwerkkamer en laboratorium volg, die skoolgebou word ‘n dubbelverdieping en ‘n nuwe skoolsaal word op 26 Maart 1958 deur Dr. Gerhard Beukes ingewy. ‘n Wapenkamer word gebou, tennis- en netbalbane verskuif, 9 klaskamers word na 34 en 4 laboratoriums uitgebrei.

Die eerste koshuis word in April 1914 geopen, maar doen eers tydelik diens as hospitaal ten tye van die Eerste Wêreldoorlog. Voordat ‘n koshuis vir seuns in 1945 voltooi is, is seuns in die skoolsaal gehuisves.

Gedurende 1983 oorhandig prof Gerhard Beukes sy boekery en sy droom om ‘n kultuursentrum rondom hierdie literêre skat te ontwikkel, aan sy Alma Mater. Hierdie geestesskat word sedertdien in sy eie vertrek gehuisves. Planne is gefinaliseer om die Gerhard Beukes Biblioteek gedurende 2011 in ‘n kultuursentrum te omskep.

Gedurende die laaste twee jaar is daar heelwat gemoderniseer en onlangs is ‘n toerismesentrum en wiskundesentrum op die terrein ingerig. Drie rugbyvelde (waarvan een spreiligte het) en ‘n gras-hokkieveld is aangebring. Die skool se voorkoms het so pas baie aandag geniet en nuwe tuine is aangelê.

‘n Klubhuis met sy eie kosbare rugbymemento’s is nie net vir leerlinge en ouers aangebou nie, maar veral om aan oudleerlinge ‘n plek te bied waar hul kan saamkuier en sê: “Dis lekker om weer tuis te wees”.

Waardes

Die waardes wat vandag nog nagestreef word, word baie jare gelede al op verskillende geleenthede deur Hertzogpryswenner, prof Gerhard Beukes saamgevat:

By die oorhandiging van die skoollied in 1962: “Vir my was die skryf van hierdie skoollied vir my Alma Mater veel meer as net nog ‘n skoollied wat op musiek “gemaak” word; Dit het die beliggaming geword van al my hunkering terug na my land en my kinderdae, van my diepste begeerte dat die kinders van my ou skool steeds onder sy dak sal vind wat ek daar gevind het: geloof, werksywer, moed, volharding – en die liefde vir alles wat skoon en eerlik en opreg is! En om al dié waardes wat ek as kind daar gekry het, skenk ek met groot dankbaarheid aan my ou Alma Mater hierdie skoollied. Ontvang dit in dieselfde gees”….

Vir die reunieblad in 1974: “Ek groet my Alma Mater”,. “Ek weet nou dat ‘n mens jou nooit kan losmaak van omgewings- en persoonsinvloede uit jou jeug nie. En hy wat in sy ryper jare daardie wortels wil afkap wat hom deur die jare gevoed het, wortels wat aan hom die waardes gebring het wat koers en betekenis aan sy latere lewe gegee het, is dwaas en kortsigtig. “Ons sê vandag dankie aan opvoeders wat met vol hande gesaai het – selfs waar die vooruitsigte op ‘n oes soms maar skraal gelyk het. Ons sê dankie vir hul geloof in die goeie van elke kind, vir die besef dat die hoogste doel in ons menswees nie die versameling van stoflike rykdomme is nie, maar die uitbou van karakter deur middel van ‘n gedissiplineerde gees”.

ARBOR BONA, FRUCTUM BONUM – ‘n Goeie Boom dra Goeie Vrugte

Dat Hoërskool Upington se eeue-lange reputasie vir uitmuntendheid uitgebou moet word, is ‘n hart-saak. Dit is ‘n passie om toe te sien dat hierdie skool voortgaan om produkte te kweek wat ligte in die wêreld daarbuite gaan aanskakel.

Kopiereg © 2022. Hoërskool Upington High School. Alle Regte Voorbehou.

Webwerf Ontwerp en Onderhou deur Web Ateljee