Trotste tradisies sedert 1896 | Proud traditions since 1896

Skoollied

WOORDE: Gerhard Beukes
MUSIEK: Dirkie De Villiers

In die land van ver horisonte
Waar die son oor die rooi vlaktes steek,
En Oranje se modderbruin water
ʼn pad deur die swart rante breek
-In die land van die wye, oop ruimtes,
waar ons hart nog kan droom en kan glo,
staan die skool van ons trots en ons liefde:
ons Hoërskool Upington bo!

KOOR
Aan jou ons werklus en ywer,
Aan jou ons liefde en trou!
Ons Hoërskool Upington voorwaarts
na die hoogtes daar ver
daar ver – teen die blou!

Gee U – Heer, in die land dat die swaarkry
steeds ʼn deel van ons erfnis sal wees:
vir ons hande die vreugde van arbeid,
Vir ons harte die moed sonder vrees.
Wees U, Here, die wolk teen die sonbrand,
en in nagte die blink ster wat lei –
Skenk u kennis en voorspoed en Wysheidaan
die skool deur U liefde gewy

KOOR
Aan jou ons werklus en ywer,
Aan jou ons liefde en trou!
Ons Hoërskool Upington voorwaarts
na die hoogtes daar ver
daar ver – teen die blou

Kopiereg © 2020. Hoërskool Upington High School. Alle Regte Voorbehou.

Webwerf Ontwerp en Onderhou deur Web Ateljee