Trotste tradisies sedert 1896 | Proud traditions since 1896

Terapeutiese Dienste

Terapeutiese Komponent: Hoërskool Upington

Hoërskool Upington het die behoefte geidentifiseer dat Leerders en Leerkragte emosioneel ondersteun moet word vanuit die skoolsisteem. Vandaar hul ooreenkoms met Famsa Upington om op ‘n weeklikse basis ‘n terapeut by die skool te plaas. Narika Lategan, Gekwalifiseerde Maatskaplike Werker wat spesialiseer in spelterapie skakel weekliks in by Hoërskool Upington.

Dienste wat vanuit die komponent gelewer word:

  • Terapeutiese dienste aan leerders en leerkragte
  • Emosionele ondersteuningsdienste aan koshuis leerders
  • Implementering van terapeutiese en ondersteuningsgroepe
  • Bevordering van emosionele intelligensie deur lewensvaardigheidsprogramme
  • Ouerleidingsprogramme aan ouers
  • Jeugleierskap en spanbou geleenthede met die leiers asook personeel
  • Toeligting van aktuele onderwerpe soos vervat in die Lewensoriëteringsleerplan.
Narika Lategaan - Terapeutiese Komponent: Hoërskool Upington High School

Narika Lategan

Die implementering van die diens verseker ‘n gesonde skool sisteem. Dit verseker dat leerders vroegtydig emosionele ondersteuning ontvang wat positief inwerk op hul algehele ontwikkeling en skolastiese vordering. Aan die leerkragte bied dit ‘n ondersteunende rol wat effektiwiteit en werksbevrediging bevorder.

Alle afsprake geskied deur die skole en indien ouers ‘n leerder sou wou betrek geskied verwysing deur die Graadhoof.

Kohin se betrokkenheid in Hoërskool Upington

Thomas (Tommy) Olivier is van Augustus 2012 af betrokke by ons in diens van Kohin. Kohin is op hierdie stadium die grootste Jeug-organisasie in ons land met bietjie meer as ‘n 100 Jeugwerkers (of Youth Coaches soos hulle bekend staan), wat regoor die land in skole werk. Kohin se visie en missie is om oplossings vir jeugverwante uitdagings te vind deur die voltydse plasing van goed opgeleide Kohin-werkers in skole en die inisiëring van jeugverwante projekte.

Thomas (Tommy) het dus ‘n groot taak om die jongmense van Hoërskool Upington te begelei tot gesonde jong volwassenes in Siel, Gees en Liggaam. Nie al die “Youth Coaches” van Kohin is opgeleide Beraders, Sielkundiges en Maatskaplike werkers nie en daarom tree die “Youth Coach” in baie gevalle net op as ‘n tussenganger tussen die kind en hierdie belangrike rolspelers in ons gemeenskap. In sulke gevalle sal hulle dan ‘n kind verwys. ‘n Kind kan die Youth Coach op sy eie kom sien of in baie gevalle word hy/sy deur die onderwysers, vriende of die Hoof verwys.

Thomas (Tommy) Olivier - Kohin se betrokkenheid in Hoërskool Upington High School

Thomas (Tommy) Olivier

Kohin funksioneer op drie vlakke waarvan die eerste vlak – Individuele Transformasie, die tweede – Skool Transformasie en die Derde Gemeenskap Transfomasie is. Dit is m.a.w. ‘n langtermyn-inisiatief met die bevoordeling van ‘n hele gemeenskap in gedagte, beginnende by die jong individu. Thomas is ook betrokke by buitemuurse aktiwiteite sodat die kinders vertroud kan raak met hulle en verhouding gebou kan word. ‘n Kind vertrou die mense met wie hy in ‘n verhouding is en daarom vat dit tyd voordat die kind jou in sy vertroue neem om sy diepste seer, vrese en probleme met jou te kom deel. As ouers met die Thomas in verbinding wil tree kan hulle gerus die Skool kontak en hy sal met U in verbinding tree afhangende van die aard van die probleem en die geslag van die kind. Hopelik gaan hul ‘n dame saam met hom aanstel volgende jaar as alles goed afloop. Thomas is ook nou by hul kwartaalikse “Upgrade Training” aangewys as die beste Youth Coach in die Noordkaap sowel as Weskaap in sy goeie positiewe “Appraisal” uitslae. Hy is ook gekies as “Developmental Coach” waar hy ander Youth Coaches in die streek ontwikkel met nodige vaardighede.

Kopiereg © 2019. Hoërskool Upington High School. Alle Regte Voorbehou.

Webwerf Ontwerp en Onderhou deur Web Ateljee