Trotste tradisies sedert 1896 | Proud traditions since 1896

Uppies Christiani

Hoёrskool Upington se Christen bedieningsaksie staan bekend as Uppies Christiani (Christene in Latyns).

Uppies Christiani glo Jesus Christus se kruisiging en opstanding het vir ons ware lewe gebring en ons wil die goeie nuus van die evangelie van hoop laat gestalte kry in ons skool en gemeenskap. Die kruis as simbool word in die wêreld beskou as ‘n simbool vir Christene. ‘n Simbool waarmee volgelinge van Jesus hulle identifiseer. Ons wil deur ons lewens en woorde wys dat ons as jongmense Jesus volg.

Ons as Christene in Uppies wil graag vrug (lemoen) dra soos die Heilige Gees in en deur ons werk. Die waardes van Uppies stem ooreen en loop hand aan hand met die vrugte van die Gees en ons wil dit prakties uitleef. Ons besef geloof in Jesus Christus se verlossing, en om in vertroue in God in ‘n lewende verhouding te leef, is ‘n keuse. Ons kies daarvoor. Elke dag opnuut.

Uppies Christiani kom huidiglik een maal per week op Dinsdae bymekaar wanneer ons saam die Here loof en prys, saam bid en stil word rondom God se Woord. Ons gaan kamp ook elke jaar en het onder andere die jaar die afgelope twee jaar die #Imagine-kampe bygewoon. Uppies Christiani se uitreik aksie staan as Missio Dei (om gestuur te wees) bekend. Uppies Christiani se Missio Dei span het al uitgereik in ons gemeenskap en jaarlikse gaan ons op die Lambertsbaai stranddiens-uitreik.

Uppies Christiani nooi elke Uppie uit om nie net deel te word van ons nie, maar om ook saam met ons te kies om saam met Jesus te stap deur ons skoolloopbaan.

Jesus Liefde.

Groete,
Uppies Christiani.


Die Missio Dei sendinggroep is ‘n jeugspan, bestaande uit hoërskool leerders, studente en volwassenes en het alreeds in 1995 ontstaan as ‘n uitvloeisel van Uppies se VCSV, tans bekend as Uppies Christiani. Die span is tans onder leiding van Me. Annekie Teessen (onderwyseres by Uppies), Ds.Pieter Cockeran (leraar van NG Moedergemeente Upington) en Ds. Adriaan Haasbroek (NG Gemeente Lambertsbaai).

Verskeie uitreik en evangelisasie aksies is onderneem. Vanaf 2002 besoek ons jaarliks Lambertsbaai met ‘n Stranddiens bediening. Ons funksioneer onder die beskerming van die NG Gemeente Lambertsbaai en verteenwoordig hulle uitreik na die vakansiegangers.

Die span word in kleiner groepe verdeel. Elke kleingroep is verantwoordelik vir een of twee poppekaste. Hierdie groepie staan onder leiding van ‘n student. Verder behels die daaglikse program ook ‘n middag sportsessie en ‘n aandsessie (koffiekroeg), saam met vakansiegangers. Tydens hierdie sessie word gesprekke vanuit die Woord gevoer, daarmee saam word daar drama’s, danse en mimieke gedoen.


Foto Gallery

Kopiereg © 2020. Hoërskool Upington High School. Alle Regte Voorbehou.

Webwerf Ontwerp en Onderhou deur Web Ateljee