Trotste tradisies sedert 1896 | Proud traditions since 1896

Vakkeuse

Graad 8 & 9

 • Taalgeletterdheid en Kommunikasie
 • Kuns en Kultuur
 • Sosiale Wetenskappe
 • Natuurwetenskappe
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Wiskunde
 • Lewensoriëntering
 • Tegnologie

Graad 10 tot 12

Groep A (Verpligte vakke)

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Huistaal of Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde of Wiskunde Geletterdheid
 • Lewensoriëntering

Groep B (Keuse vakke)

Leerders moet EEN vak uit elke groep kies.

Groep 1

 • Besigheidstudies
 • Fisiese Wetenskap
 • Rekenaar Toepassingstegnologie

Groep 2

 • Lewenswetenskappe
 • Verbruikerstudies
 • Geografie
 • Rekeningkunde

Groep 3

 • Lewenswetenskappe
 • Rekenaar Toepassingstegnologie
 • Ingenieursgrafika en ontwerp
 • Toerisme

Ander:

 • Musiek en Drama kan in die middae geneem word, maar slegs as 8ste vak vir Graad 10-12. Dis is onderhewig aan leerdergetalle en vakonderwysers kan in die verband gekontak word.
 • Graad 10-12 mag ‘n 8ste vak neem. Die onderskeie onderwysers kan in die verband gekontak word. Onderhewig aan leerdergetalle.

Kopiereg © 2019. Hoërskool Upington High School. Alle Regte Voorbehou.

Webwerf Ontwerp en Onderhou deur Web Ateljee