Trotste tradisies sedert 1896 | Proud traditions since 1896

Vakkeuse

Graad 8 & 9

 • Taalgeletterdheid en Kommunikasie
 • Skeppende Kunste
 • Sosiale Wetenskappe
 • Natuurwetenskappe
 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
 • Wiskunde
 • Lewensoriëntering
 • Tegnologie

Graad 10 tot 12

Groep A (Verpligte vakke)

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Huistaal of Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunde of Wiskunde Geletterdheid
 • Lewensoriëntering

Groep B (Keuse vakke)

Leerders moet EEN vak uit elke groep kies.

Groep 1

 • Besigheidstudies
 • Fisiese Wetenskap
 • Rekenaar Toepassingstegnologie
 • Landbou Bestuurspraktyke

Groep 2

 • Lewenswetenskappe
 • Verbruikerstudies
 • Geografie
 • Rekeningkunde

Groep 3

 • Lewenswetenskappe
 • Rekenaar Toepassingstegnologie
 • Ingenieursgrafika en ontwerp
 • Toerisme

Ander:

 • Drama kan in die middae geneem word, maar slegs as 8ste vak vir Graad 10-12. Dis is onderhewig aan leerdergetalle en die vakonderwyser kan in die verband gekontak word.
 • Graad 10 – 12 leerders mag ’n 8ste vak neem.  ’n Agste vak moet egter vanaf graad 10 tot en met graad 12 geneem word.  Geen leerder kan eers in graad 11 of 12 met ’n agste vak begin nie.

Kopiereg © 2020. Hoërskool Upington High School. Alle Regte Voorbehou.

Webwerf Ontwerp en Onderhou deur Web Ateljee