01

Ons Visie

Hoërskool Upington is ‘n skool met trotse tradisies en daarom verbind ons onsself daartoe om leerders in hul totaliteit te lei om as verantwoordelike, selfgedissiplineerde volwassenes in die gemeenskap te staan.

Ons skep ‘n omgewing waarin leerders binne multikulturele verband tot volle potensiaal kan groei.

02

Ons Missie

Om ʼn vrugbare omgewing te skep vir die vestiging van lewensvaardighede soos:
  • ‘n positiewe gesindheid
  • trots en lojaliteit
  • wedersydse respek
  • verdraagsaamheidwaardes

Deur middel van die voorbereiding en leiding van leerders deur die daarstel van hoë standaarde op:
  • akademiese
  • sport en
  • kulturele gebied.

03

Ons Waardes

Die waardes wat vandag nog nagestreef word, word baie jare gelede al op verskillende geleenthede deur Hertzogpryswenner, asook oud-Uppie,  prof Gerhard Beukes saamgevat:

By die oorhandiging van die skoollied in 1962:

“Vir my was die skryf van hierdie skoollied vir my Alma Mater veel meer as net nog ‘n skoollied wat op musiek “gemaak” word; Dit het die beliggaming geword van al my hunkering terug na my land en my kinderdae, van my diepste begeerte dat die kinders van my ou skool steeds onder sy dak sal vind wat ek daar gevind het: geloof, werksywer, moed, volharding – en die liefde vir alles wat skoon en eerlik en opreg is! En om al dié waardes wat ek as kind daar gekry het, skenk ek met groot dankbaarheid aan my ou Alma Mater hierdie skoollied. Ontvang dit in dieselfde gees”….

Vir die reunieblad in 1974:

“Ek groet my Alma Mater”,. “Ek weet nou dat ‘n mens jou nooit kan losmaak van omgewings- en persoonsinvloede uit jou jeug nie. En hy wat in sy ryper jare daardie wortels wil afkap wat hom deur die jare gevoed het, wortels wat aan hom die waardes gebring het wat koers en betekenis aan sy latere lewe gegee het, is dwaas en kortsigtig."

“Ons sê vandag dankie aan opvoeders wat met vol hande gesaai het – selfs waar die vooruitsigte op ‘n oes soms maar skraal gelyk het. Ons sê dankie vir hul geloof in die goeie van elke kind, vir die besef dat die hoogste doel in ons menswees nie die versameling van stoflike rykdomme is nie, maar die uitbou van karakter deur middel van ‘n gedissiplineerde gees”.

parallax background
 
ARBOR BONA, FRUCTUM BONUM

‘n Goeie Boom dra Goeie Vrugte

Dat Hoërskool Upington se eeue-lange reputasie vir uitmuntendheid uitgebou moet word, is ‘n hart-saak. Dit is ‘n passie om toe te sien dat hierdie skool voortgaan om produkte te kweek wat ligte in die wêreld daarbuite gaan aanskakel.